Optimum Coaching

RAZVIJATE LI SVOJE LJUDE?

Optimum (e)Coaching

Zašto coaching? Treba li mi coaching?

Siguran sam da moji zaposlenici mogu bolje i želim da im netko u tome pomogne. Želim da budu efikasniji i bolje iskoriste svoj potencijal i radno vrijeme.“

„Promoviranjem nekoliko ljudi izgubio sam dobrog stručnjake i dobio loše menadžere. Neki pojedinci na rukovodnim pozicijama nikako da profunkcioniraju kao pravi vođe tima.“

„Ponekad od šume ne vidim drvo, nakon pametnog razgovora s nekim tko me razumije kockice su se same nekako posložile. Meni ili mojim direktorima koristi podrška u donošenju teških odluka i rješavanju složenih problema.“

Unutar firme imate ljude koji su dobri u ovim vještinama, ali oni nemaju dovoljno vremena ili mentorskih vještina? Seminari i treninzi daju tek kratkoročne rezultate, a nekad ni to.

U tom je slučaju Optimum Coaching program za vas.

U čemu je razlika između edukacije i coachinga?

Glavna svrha edukacije je prenijeti novo znanje. Primjena je prepuštena osobi.

Cilj coachinga je dati kontinuiranu podršku u primjeni novih znanja do trajne promjene u navikama, ponašanju i, najvažnije, rezultatima.

Idealna je kombinacija coachinga i edukacija, a Optimum Coaching je upravo to!

Kako izgleda Optimum Coaching program?

Individualizirani i fokusirani pristup kroz niz jasnih koraka.

1. Analiza strategije i kadrovskih izazova poduzeća

Kroz razgovor s vodećim ljudima definira se strategija razvoja poduzeća, glavni zahtjevi i očekivani kadrovski izazovi te se identificiraju pozicije koje su ključne za ostvarenje strategije.

Prepoznaju se pojedinci kojima je potrebna podrška u razvoju kompetencija iz područja osobne efikasnosti, rukovođenja ili strateškog odlučivanja.

2. Procjena potencijala zaposlenika kroz psihologijsko eTestiranje  i intervju

Ovisno o zahtjevima pozicije koju se analizira pažljivo se odabire niz verificiranih psihometrijskih instrumenata. Ti se testovi primjenjuju kroz nadziranu online platformu kako bi se bolje procijenilo sposobnosti, motivaciju i osobine ličnosti svakog zaposlenika.

Rezultati testova analiziraju se kroz posebno dizajnirani intervju sa zaposlenikom i utvrđuje se smjer razvoja njegove karijere koji najbolje odgovara njihovim predispozicijama.

3. Definiranje zahtjeva sadašnje ili buduće pozicije

Nakon odabira pozicije za koju će se zaposlenika razvijati (može biti i pozicija na kojoj je sada) definiraju se opis i zahtjevi radnog mjesta: svako radno mjesto traži određene rukovodne i liderske strateške vještine te vještine osobne efikasnosti, uz određene sposobnosti i osobine ličnosti koje su ključne da bi se te vještine uopće moglo razviti.

Pri tome uzimamo u obzir da svaka organizacija ima različite zahtjeve za radno mjesto s istim nazivom.

4. Procjena sadašnje razine kompetencija kroz program 360o

Primjenom anonimnog upitnika moguće je dobiti informaciju o tome kako relevantne kompetencije kod svakog zaposlenika vide njihov nadređeni, njihovi suradnici, njihovi podređeni (ako ih imaju) i oni sami.

Zaposlenicima može koristiti uvid u to kako ih vide drugi jer se često uvidi da dobra namjera nije isto što i postizanje željenog efekta. Time se definira početna točka od koje se može istim alatom mjeriti napredak ostvaren coachingom ili drugim metodama razvoja zaposlenika.

5. Definiranje „gapova“ i izrada prilagođenog programa za individualizirani pristup

Usporedbom zahtjeva posla („idealnog profila“) s procijenjenim kompetencijama zaposlenika lako je prepoznati koje su to vještine na kojima najprije treba početi raditi jer su u najvećem deficitu. Na osnovu toga definira se plan rada koji uključuje rokove, metoda i redoslijed rada na kompetencijama te raspored i učestalost susreta za svakog zaposlenika u programu.

Zaposlenik se upoznaje sa svojim odgovornostima vezano za osobni razvoj te posljedicama ostvarenja ili neostvarenja postavljenih razvojnih ciljeva.

6. Kontinuirani (online) rad uz primjenu u praksi

Uobičajena učestalost su susreti 1 x tjedno u trajanju od 1 sat. Moguć je rad uživo na radnom mjestu, u našem prostoru ili online.

Obrađuje se konkretna tema, izazov na radnom mjestu kroz unošenje novih spoznaja od strane konzultanta, zajedničku primjenu na konkretne ljude, probleme i situacije kod zaposlenika i definiraju načini primjene u narednom periodu.

Na svakom novom sastanku analizira se kako je primjena naučenog funkcionirala u praksi, nove metode se zadržavaju, prilagođavaju ili odbacuju na osnovu rezultata u realnom okruženju te definiraju novi zadaci za naredni period.

Moguće je sudjelovanje konzultanta u konkretnim situacijama kako bi iz prve ruke dobio uvid u situaciju, ali i dao povratnu informaciju zaposleniku na osnovu promatranja u realnom okruženju i usmjerio daljnji rad ili način rada.

7. Praćenje rezultata i izvještavanje o napretku

U dogovorenom razmaku sastavlja se kratki izvještaj o postignutom napretku prema procjeni savjetnika i prezentira naručitelju kako bi se pratilo ostvarenje plana i na vrijeme reagiralo u slučaju poteškoća.

Na kraju dogovorenog dužeg razdoblja (4-6 mjeseci) provodi se nova 360 analiza kako bi se vidjelo prepoznaje li i okolina promjene u ponašanju i napredak u kompetencijama zaposlenika.

Vrste Optimum Coaching programa

Ovisno o procijenjenom deficitu kompetencija u odnosu na zahtjeve sadašnjeg ili budućeg radnog mjesta, radit ćemo na jednoj ili više vještina iz područja osobne efikasnosti, rukovođenja ili strateškog odlučivanja. Na osnovu prevladavajućih vještina formirali smo tri programa koja nisu kruto ograničena.

Performance Coaching

Program prvenstveno usmjeren na razvoj osobne učinkovitosti i povećanje rezultata namijenjen nerukovoditeljima.

Svaki zaposlenik može naučiti kako u svojem radnom vremenu može istim ili manjim naporom ostvariti bolje rezultate tako što će:

 • bolje planirati i organizirati svoje vrijeme
 • bolje komunicirati (s kolegama, klijentima, nadređenima)
 • manje ulaziti u konflikte i bolje ih rješavati
 • biti bolji timski igrač
 • bolje vladati svojim emocijama i mislima i konstruktivno se fokusirati na ono na što ima utjecaja i što ima najviše utjecaja na rezultat
 • bolje se nositi sa stresom i osigurati balans privatnog i poslovnog života
 • upravljati svojom motivacijom kako bi održao visok angažman.

Management Coaching

Program prvenstveno usmjeren na razvoj osobne učinkovitosti i rukovodnih vještina srednjeg i operativnog managementa ili zaposlenicima koje se priprema za takvu poziciju.

Svaki rukovoditelj, voditelj ili poslovođa uz vještine osobne efikasnost mora razviti i vještine vođenja ljudi jer je njegov posao da oni budu učinkoviti i ostvare timske zadatke. Uz našu podršku vaši će ljudi:

 • bolje delegirati
 • bolje razvijati ljude
 • bolje razvijati tim
 • bolje unapređivati procese i organizaciju posla
 • bolje upravljati promjenama
 • i uz sve to imati angažirane i motivirane ljude.

Executive Coaching

Program prvenstveno usmjeren na razvoj osobne učinkovitosti, rukovodnih vještina,  oblikovanje strategije i donošenje složenih odluka namijenjen direktorima sektora, odjela ili poduzeća.

Kada ste zaduženi za vođenje kompletnog poslovanja ili njegovog velikog dijela, od vas se očekuje, uz to što trebate biti osobno efikasni, dobro voditi ljude, i da donosite mudre strateške odluke koje će dugoročno odrediti budućnost cijelog poduzeća.

U takvim situacijama dobro je imati nekog tko će vam pomoći:

 • bolje sagledati sve aspekte sadašnje situacije
 • sistematizirati i valorizirati informacije
 • predvidjeti moguće posljedice
 • producirati čim veći broj mogućih rješenja
 • pripremiti se za primjenu i komuniciranje odluke.

Performance Coaching

 • Osobna učinkovitost

Management Coaching

 • Osobna učinkovitost
 • Rukovodne vještine

Executive Coaching

 • Osobna učinkovitost
 • Rukovodne vještine
 • Strateške odluke

Odabir savjetnika – coacha

Svaki zaposlenik dobiva svog savjetnika s kojim uspostavlja odnos i kontinuirano razvija svoje kompetencije. Savjetnik se može odabrati prema preferencijama zaposlenika ili zajedničkoj procjeni Optimuma i naručitelja.

Postoji mogućnost odabira muškog ili ženskog savjetnika kao i mogućnost rada na engleskom jeziku.

Savjetnici Optimuma su diplomirani psiholozi koji posjeduju relevantna stručna znanja iz psihologije i upravljanja. S više od 15 godina rada u području organizacijske psihologije, psihologijske procjene i poslovnih edukacija, suradnje s poduzećima različitih veličina i branši te više stotina održanih edukacija iz područja rukovođenja, osobne efikasnosti i prodaje, možete biti sigurni da su educirani i iskusni u prenošenju znanja i uspostavljanju podržavajućeg odnosa,

Kontaktirajte nas bez obaveze i prezentirajte svoje izazove vezano za razvoj zaposlenih, a mi ćemo vam preporučiti koji bi paket naših usluga bio najprimjereniji za vas.

TOP