POZNAJETE LI DOVOLJNO LJUDSKU PRIRODU?

Psihologija vođenja

Suvremeno rukovođenje zahtjeva ovladavanje širokim spektrom znanja i vještina. Od svih resursa i procesa kojima jedan rukovoditelj treba upravljati ljudi su najsloženiji i najmanje predvidiv. Ta činjenica postavlja psihologiju na listu temeljnih znanja potrebnih za uspješno upravljanje.

Suradnja rukovoditelja i njegovih ljudi na određenom poslu uključuje mnoštvo kompleksnih odnosa. Njihovo razumijevanje i ovladavanje osnovnim rukovodnim vještinama ključno je za usklađen rad tima i organizacije, a time i ostvarivanje željenih rezultata.

Uz našu ćete pomoć bolje razumjeti uzroke ponašanja svojih suradnika, predvidjeti njihove reakcije i odabrati najefikasniji način vođenja i suradnje.

Kako vam možemo pomoći da unaprijedite rukovođenje u svojoj organizaciji? Jednodevnim i dvodnevnim edukacijama i radionicama ili coachingom – ciljanim individualnim radom na razvoju rukovodnih vještina i razrješavanju konkretnih rukovodnih situacija.

Jednodnevne edukacije

Većina menadžera često je iznenađena ponašanjem svojih ljudi i smatra kako su iracionalni i nepredvidivi. U istoj situaciji neki će ljudi dati sve od sebe, a drugi pružati otpor, isti će ljudi nekad biti vrijedni i odgovorni, a onda vidno popustiti i izgubiti motivaciju. Menadžere dodatno frustrira što mnoge stvari koje menadžeri poduzimaju kako bi motivirali svoje ljude na kraju imaju ili kratkotrajne ili potpuno suprotne efekte od željenih.

Jedna od najvažnijih i najizazovnijih zadaća rukovoditelja ili bilo kojeg vođe je pridobivanje svojih zaposlenika za izvršavanje organizacijskih zadataka i kvalitetno obavljanje posla. Ako ljudi nisu spremni uložiti traženi napor, sve ostalo pada u vodu. I dok u matematici, strojarstvu pa čak i ekonomiji dva i dva daju četiri, kada se pokušava predvidjeti ponašanje ljudi čini se da to nije tako. Upravo zbog toga razumjeti što ljude motivira i potiče, a što demotivira, dragocjeno je znanje za svakog tko želi utjecati na svoje ljude i uz njihovu pomoć odraditi dobar posao.

Suvremena psihologija je kroz godine vrlo kreativnih istraživanja dala vrlo dobra objašnjenja ljudske motivacije, a praktičari su razvili metode rukovođenja koje su bazirane na tim pretpostavkama. Savjetnici Optimuma odabrali su one koje smatraju najvažnijim i najkorisnijima u našim uvjetima i na osnovu njih oblikovali ovaj provokativni seminar koji će zasigurno promijeniti način kako gledate na svoje ljude i kako njima rukovodite. Vrlo vjerojatno promijeniti će i način kako gledate na sebe.

Kroz 5 intenzivnih sati obradit ćemo:

 • što je to zapravo motivacija i kako je povezana s radnim učinkom
 • kakva je to intrinzična, a kakva ekstrinzična motivacija, koja je bolja i može li se ona stvoriti ili probuditi intervencijom rukovoditelja
 • povezanost osjećaja kompetentnosti i motivacije i zašto je važan individualan razvoj svakog zaposlenika
 • važnost smisla i jasnog cilja i metode za motivaciju kao i kako to postići i održati kod svojih ljudi.

Nema organizacije u kojoj nema konflikta. Ma, nema grupe ljudi u kojoj nema konflikta! Oni nastaju iz brojnih razloga među kolegama, između podređenog i nadređenog, između klijenta i zaposlenika. Istraživanja su pokazala da rukovoditelji u prosjeku 20% svoga vremena (jedan dan u tjednu!) utroše upravo na rješavanje konfliktnih situacija. Većina onih s kojima surađujemo slaže se da je to optimistična procjena.

Konflikti imaju negativne posljedice kao što su pogoršanje odnosa, pad kvalitete rada, odlazak kvalitetnih ljudi iz poduzeća, gubitak klijenata. Upravo zbog toga većina rukovoditelja na konflikte gleda kao na nešto što bi pod svaku cijenu trebalo izbjeći.

Međutim, konflikti mogu imati i pozitivnih efekata. Oni mogu biti pokretači promjena, „prodrmati atmosferu“ i aktivirati ljude, mogu rezultirati novim i efektnijim načinima komuniciranja. Sudionici u konfliktima mogu naučiti nove stvari o sebi, ljudima s kojima rade ili poslu. No, za to njima moramo znati upravljati!

Usvajanjem vještina upravljanja konfliktima uštedjet ćete vrijeme i povećati kvalitetu odnosa u svojoj okolini.

Kroz 5 intenzivnih sati obradit ćemo sljedeće teme:

 • komunikacija – na što treba obraćati pažnju kako bismo kvalitetnije rješavali konflikte
 • emocije – nema konflikta u koji nisu uključene emocije naučite ih prepoznati kod sebe i kod drugih
 • samokontrola – način kako kontroliramo svoje emocije određuje kako pristupamo konfliktu
 • empatija – razumijevanje pozicije druge osobe ključno je za pozitivno rješavanje konflikta
 • slušanje – iznimno važna komunikacijska vještina kojoj se pridaje premalo pažnje
 • uzroci konflikta – što sve potiče konflikte i kako to otkloniti u organizaciji i u timu
 • vrste konflikta – različitim konfliktima treba pristupati na različit način.

Gotovo svi rukovoditelji žale se na nedostatak vremena. Gotovo svi se osjećaju preopterećeni poslom. Mnogi zbog posla zapostavljaju obitelj. Često se o poslu od rukovoditelja sluša kao o „borbi“ i „preživljavanju“. Rukovoditelji često ne mogu proći hodnikom, a da ih netko ne zaustavi i traži nešto od njih, a „dobar“ rukovoditelj uvijek je spreman pomoći. Kada odlaze doma rukovoditelji imaju osjećaj kako su odrađivali poslove s tuđe liste zadataka i da što više rade to manje naprave onoga što bi trebali: planiranja, osmišljavanja strategije, inoviranja, inspiriranja i vođenja drugih. I kako da vode i organiziraju druge kada jedva izlaze na kraj sa svojim obavezama!

U ovom seminaru objasnit ćemo zašto dolazi do preopterećenosti i zašto preuzimamo obaveze koje bi trebali izvršavati naši ljudi. Dati ćemo savjete i primjere kako se takva situacija može razriješiti i kako će to utjecati na kvalitetu Vašeg posla, ali i razvoj i zadovoljstvo Vaših suradnika. Prepoznat ćemo najčešće kradljivce vremena i proučiti načine kako si odrediti prioritete. Discipliniranom primjenom naučenog količina posla koji vas čeka za obaviti postupno će se početi smanjivati uz istovremeno veće zadovoljstvo vaših suradnika i bolje obavljen posao.

Kroz 5 intenzivnih sati obradit ćemo sljedeće teme:

 • što nam krade vrijeme
 • vrste poslova koje imamo u danu i gdje početi mijenjati stvari
 • kako osloboditi diskrecijsko vrijeme, najdragocjenije vrijeme za naše prave poslove
 • od gašenja požara prema proaktivnom upravljanju vremenom.

Vjerojatno su najstresniji trenuci u našem profesionalnom, ali i privatnom životu oni u kojima je potrebno donijeti važnu odluku. Može se reći kako je sposobnost donošenja ispravnih odluka najveći test za svakog rukovoditelja. Pogrešna odluka može dovesti do financijskih gubitaka, ali i gubitka stručnog autoriteta te povjerenja i podrške suradnika i nadređenih.

Odluke se donose uglavnom kada postoji neki problem, situacija za koju ima nekoliko mogućih rješenja ili se ne vidi nijedno. Neki su u donošenju odluka vrlo odlučni pa to rade brzo i često dok su drugi u tome detaljni i sistematični te stoga mogu djelovati neodlučno. Neki rade prema intuiciji ili prema onome što su naučili da je najbolji način te su skloni slično reagirati u većini situacija.

Nepoznavanje pravila i ispravnih metoda za rješavanje problema i donošenje te provođenje odluka dovodi do pogrešnih odluka, ali i neprihvaćanja odluka od strane onih koji ih trebaju izvršiti. U svakom slučaju uzrokuje napetost i nesigurnost u to radimo li ispravno.

Kroz 5 intenzivnih sati obradit ćemo sljedeće teme:

 • kako prepoznati i definirati što je zapravo problem (nije uvijek tako jednostavno!)
 • kada je potrebno donijeti brzu odluku, a kada je dobro pričekati
 • kada odluku donijeti sam, a kada uključiti druge
 • kako voditi grupu u traženju rješenja i donošenju odluke
 • kako potaknuti uključivanje i kreativno razmišljanje kod suradnika
 • kako predstaviti odluku na način da ona bude prihvaćena i provedena.

Često su rukovoditelji u organizacijama preopterećeni brojnim poslovima i zbog toga ne stižu kvalitetno obavljati važne zadatke za koje su odgovorni. Činjenica je da se rukovoditelja neće cijeniti po onome što on sam napravi već po onome što naprave njegovi ljudi. To je sasvim nova situacija za one koji se nađu na rukovodnoj poziciji i kako bi u tome uspjeli moraju poznavati i poštivati određena pravila i zakonitosti. U suprotnom će se naći u situaciji da rade i svoj posao i uz to posao podređenih, a možda i kolega. A tada nemaju vremena posvetiti se onim poslovima koje njihovi suradnici ne mogu obavljati, koji su  prava odgovornost rukovoditelja: planiranje, organiziranje, motiviranje, upravljanje ljudskim i ostalim resursima, unapređivanje procesa rada…

Na ovom seminaru ćemo se upoznati s nekim od najučinkovitijih metoda i spoznaja koje olakšavaju prenošenje (delegiranje) zadataka podređenima. Uz to ćemo razumjeti i zašto je delegiranje posla suradnicima preduvjet za njihov razvoj, a razvoj pak uvjet za visoku razinu motivacije i predanosti.

Kroz 5 intenzivnih sati obradit ćemo sljedeće teme:

 • zašto smo preopterećeni
 • kako delegiranje unapređuje rukovođenje na svačiju korist
 • pravila za delegiranje
 • delegiranje odgovornosti umjesto delegiranja metode
 • prilagođavanje podrške kompetentnosti zaposlenika.

Za više informacija o edukacijama i coachingu molimo kontaktirajte nas.

TOP