ZNATE LI ISKORISTITI POTENCIJALE SVOJIH LJUDI?

HR outsourcing

Upravljanje ljudskim resursima

Najbolje osmišljena strategija, najbolje osmišljena organizacija, najsavršeniji procesi bezvrijedni su ako nema ljudi koji ih mogu kvalitetno izvoditi. Procesi i sustavi koji nam osiguravaju da na raspolaganju imamo ljude s potrebnim znanjima i vještinama, vrijednostima i motivacijom zbog toga moraju biti vrlo dobro organizirani i sustavno osmišljeni.

Specijalisti iz ovog područja trebaju dobro poznavati ljudsku prirodu i principe njihovog djelovanja, ali i principe po kojima funkcioniraju ostali aspekti organizacije. Tek su tada u stanju povezati svoje metode s potrebama i strategijom razvoja te tijesno surađivati s rukovoditeljima.

Zbog brzog razvoja ovog područja korištenje vanjskih stručnjaka ili edukacija vlastitih nužni su za podizanje ovih funkcija na razinu koja omogućuje usklađeni razvoj organizacije i ljudi koji u njoj rade.

Optimum od sada nudi jedinstveni paket usluga pogodan za sva manja i srednja poduzeća koja nemaju vlastitu kadrovsku službu. Od sada sve kadrovske poslove možete povjeriti nama i posvetiti se svojim klijentima i poslovanju. Nudimo brigu o svim kadrovskim pitanjima od traženja i zapošljavanja zaposlenika pa sve do trenutka napuštanja poduzeća:

  1. Kadrovska administracija i evidencija
  2. Definiranje kadrovske strategije i plana kadrova
  3. Praćenje zadovoljstva, motivacije i potencijala ljudi
  4. Uspostava sustava plaća
  5. Uspostavljanje i provođenje sustava edukacija
  6. Provođenje razvojnih razgovora i planiranja karijere
  7. Odabir zaposlenika kroz stručni selekcijski proces
  8. Posebni projekti za unapređenje pojedinih aspekata poslovanja

Povoljne cijene i pouzdana usluga prilagođeni su vašim potrebama.
Naplata paušalno ili po obavljenim poslovima kako bi što manje i pravednije opteretili vaš budžet.

Načini suradnje

Projektna suradnja

Projektna suradnja je uobičajeni način angažiranja konzultanata kada se ugovara jedan projekt iz ovog područja. Pogodno je za povremene edukacije, selekcije, savjetovanja ili coaching.

Paušalna suradnja

Paušalna suradnja zasnovana je na tome da se dogovori broj dana koje će naš savjetnik posvetiti poslovima vezanim za kadrove u vašem poduzeću, nekad kod vas, nekad u svojem uredu. Svakih se 6 mjeseci (ili prema dogovoru) utvrđuju ciljevi i zadaci za čije će se ostvarenje koristiti dogovoreni dani. Na taj način imate fiksni, povoljniji trošak i potpunu kontrolu nad ostvarivanjem ciljeva vezanih za upravljanje kadrovima.

Koje su prednosti paušalnog načina suradnje?

Ovakav način suradnje idealan je za mala i srednja poduzeća.

Na stalno raspolaganje dobivate obrazovanog i iskusnog stručnjaka koji upoznaje vaše poduzeće i odmah kreće dodavati vrijednost.

Trošak je daleko manji od ukupnog troška zapošljavanja internog stručnjaka (koristi kompletnu infrastrukturu Optimuma, na nabavljate opremu, testove, ne brinete se o plaći i osposobljavanjima).

Odlučite li se za paušalni način suradnje trošak je višestruko manji nego da plaćate pojedinačne savjetničke dane.

Suradnju možete jednostavno prekinuti u slučaju promjene prioriteta ili poslovne situacije bez složenih radno-pravnih odnosa.

Za više informacija o našoj usluzi Outsourcing upravljanja ljudskim potencijalima molimo kontaktirajte nas.

TOP